Arutelu õpitu üle

arutelus

 
Picture of Sulev Maeltsemees
arutelus
by Sulev Maeltsemees - Thursday, 27 June 2019, 7:32 AM
 

 

Mida õppisid? Milliseid oma seniseid seisukohti tahad muuta uute teadmiste valgusel?

 

Ei ole midagi olulist, mida loetu põhjal peaks oma seisukohtades muutma.

 

Millele vaidled vastu?

 

Kahtlemata on eakad inimesed väga erinevad ja vajavad võrreldes noortega enam individuaalset lähenemist. Ja võrreldes eakate naistega (loodan, et ei eksi?) vajavad just mehed rohkem individuaalset lähenemist. Ütlen seda ka Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli kogemuste põhjal, kus poolest tuhandest osalejast/kuulajast on üle 90 protsendi naised.

 

Milliseid probleeme näed õpitu rakendamisel?

 

Arvan, et eakad mehed on sama põlvkonna naistest konservatiivsemad igasuguste väljastpoolt nende elu sisustada tahtvate ettepanekute suhtes (a`la – laske mul elada rahulikult ja nii kuidas ise tahan).

 

Mis oli teema õppimisel kõige kaasahaaravam?

 

Olles ise pensionieas, oli huvitav lugeda, kuidas näevad selle valdkonnaga tegelevad/pikka aega tegelenud teadlased oma artiklites eakate probleeme ja vajadusi.

 

Millised on Sinu järgmised sammud?


Ei ole originaalne, aga asuda käsitlema Teemat 2.