Arutelu õpitu üle

Kaasamine.

 
Picture of Helle Klanberg
Kaasamine.
by Helle Klanberg - Wednesday, 26 June 2019, 8:18 AM
 

Minu ringkonnas pole suitsiide ette tulnud. Küll on mehed oma muresid pudelist uputama kippunud.

Meie eakate meeste probleemiks on see, kust me oleme tulnud. Praegune noorsugu kipub alahindama ja

halvustama eakamate meeste endist elu. See mõjubki praegustele eakatele laastavalt. Suurem osa mehi polnud

südames ideelised parteilased. Elu sundis olema liiige, et midagigi saavutada. Nüüd aga mõnitatakse igat edukat

eakat inimest mineviku meenutades.Praegu peaks rõhuma pensionieelikute koolitamisele. Väga laastavalt mõjub

eakate meeste halb tervis.  Kuna näiteks Haabersti Linnaosavalitsuses korraldatakse 0 ja 5 ga lõppevate aastatega

eakatele austamispäevi, siis neil on eakatest hea ülevaade. Võiks midagi spetsiaalselt meestele veel eraldi korraldada.

Need on esialgsed mõtted.