Teema 3. Maskuliinsus. Alateemad ja head praktikad

3. Meeste „sookapitali” kogemused

„Bourdieu' dünaamiline lähenemine sotsiaalsele kihistumisele on alternatiivne lähtepunkt tööalase segregatsiooni analüüsimiseks. Sooline kapital võib olla äärmiselt kasulik kontseptsioon meeste ja naiste liikumise uurimiseks tööalastes sotsiaalsetes ruumides ning see annab viiteid kutsealase segregatsiooni, selle järjepidevuse ja kordumiste kohta”(Huppatz ja Goodwin, 2013, 294).


Soovitus

Alateemaga "Meeste „sookapitali” kogemused” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '3_2_Huppatz and Goodwin_2013_Gender capital_understanding occupational segregation’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus teine.