Teema 3. Maskuliinsus. Alateemad ja head praktikad

5. Head praktikad

5.3. Traditsiooni tähtsus maakogukondadesLiikmelisus maapiirkondade kogukondade ühendustes pakub vanemaealistele võimaluse jätkata kohalike traditsioonidega. Lisaks sellele tunnevad vanemad kogukonnaliikmed, et jäävad kohalikus kogukonnas aktiivseks ja saavad jagada oma kogemusi. Traditsioonide jätkamine on üks peamisi motiive just maapiirkondade meestele, et osaleda ühendustes ja organisatsioonides. Linnakogukondades osalevad mehed peamiselt seetõttu, et oma plaane ellu viia ja saavutatut teistele näidata.  

Ülesanne

Kas teie kogukonnas on erilisi traditsioone, mida vanemad inimesed võiksid ülal hoida? Kas traditsioonidel ning loovusel / innovatsioonil on midagi ühist? Kas oskate tuua näiteid, et illustreerida oma arvamust selles küsimuses?

***

Allikad: Chess Club Gorišnica, viinamarja- ja puuviljakasvatajate ühendus Vitomarci

Šegula, S. (2016). Older men learning in rural communities – municipalities Gorišnica and Sveti. Andraž v Slovenskih goricah. Diploma thesis, Ljubljana: Faculty of Arts.