Teema 3. Maskuliinsus. Alateemad ja head praktikad

5. Head praktikad

5.1. Turvalised ruumid ja ühised huvid


Kaks Austraalia motospordiorganisatsiooni on õppimisvõimaluseks nendele vabatahtlikele, kelle jaoks õppimine teistes vormides (täiskasvanukoolitus või õppimine kogukonna hariduse kaudu) oli kas kättesaamatu, polnud ligipääsetav või ei vastanud nende ootustele ja huvidele. Selleks, et mehed oleksid võimelised avalike ürituste korraldamisel abistama, oli neid vaja väljaõpetada, st neile oli vaja mitteformaalset kogukonnaõpet. Suur osa sellest õppest kujutas endast õppimist osalemise ja tegevuse kaudu. 

Need kaks organisatsiooni pakuvad turvalist ruumi erineva taustaga meestele, kes jagavad ühist huvi masinate vastu. Meestest said kogukonna aktiivsed liikmed ja kogukonna sündmustesse panustajad.

Allikad: The Albany Speedway, The Gascoyne Dash


Ülesanne

Kas teie kogukonna meeste seas on ühiseid huvisid, mida nad võiks omavahel jagada?