Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad

5. Head praktikad

Projekti raames oleme tuvastanud mitmeid häid praktikaid, kuidas on erinevate maade linnades ja külades vanemate meeste sotsiaalset kaasatust parandatud. Nende tutvustuste lõpus on Sulle küsimused, mis ka siin kohe ära toome, et saaksid tekste lugedes kohe kaasa mõelda.

Kui te mõtlete 60-aastastele ja vanematele inimestele oma kogukonnas, kas nad on oma eluga rahul? Kas näete, et nad on muutnud oma käitumist pensionil olles, võrreldes selle ajaga, kui nad tööl käisid? Mil moel? Millised on peamised põhjused, miks nad on rahulolematud, õnnetud?

Püüdke tuvastada riigis ja/või omavalitsuses neid algatusi, mis soodustavad kodanikuaktiivsust, kriitilist õppimist või avalikku dialoogi.

Kui mõtlete mõne vabatahtliku ühenduse peale oma kogukonnas, kas te ütleksite, et vanemad mehed osalevad seal peamiselt sotsiaalsete motiivide tõttu või on muid olulisemaid motiive?

Kuidas saavad teie piirkonna inimesed üksteisega tutvuda? Kuidas saavad vanemad inimesed kõikide teiste põlvkondade esindajatega tutvuda? Kas teate traditsioonilisi kunsti- ja käsitööviise, mida teie piirkonnas endiselt tehakse? Mis on selle kunsti- ja käsitöö viljelemise tähtsus tegijate jaoks?

Kas teie kogukonnal on vanematele täiskasvanutele mingeid laiaulatuslikke teenuseid ja tegevusi? Kui ei, siis kas see oleks vajalik? Kui jah, kas kasutajad on rahul?

Lülitage raadio sisse ja ajage pea püsti, proovige veidi tantsida ... Kuidas tundus?