Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad

5. Head praktikad

5.3. Sotsiaalne kapital

Kuigi paljud vanemad täiskasvanud ei osale organiseeritud hariduses ja õppimisvormides, on paljud neist seotud selliste organisatsioonidega kogukonnas, millel pole otseselt hariduslikke eesmärke. Nad osalevad seal enamasti sotsiaalsetel eesmärkidel.

Vabatahtlikud tuletõrjujad Zadobrova:


Pilt: PGD Zadobrova

Osaledes ühenduste ja organisatsioonide tegevuses, märkavad nad liikmeks olemise ja informaalse õppimise positiivset mõju, näiteks liikmete ja kohaliku kogukonna kui terviku paremaks muutuvat elukvaliteeti ja heaolu. See on viis, kuidas vanemad mehed tunnevad seotust, vajalikkusetunnet ja kasulikuks olemist, kohtudes regulaarselt teiste põlvkondadega, oma kohaliku kogukonna liikmetega.

Teema on lahti kirjutatud artiklis Jelenc Krašovec, S., Močilnikar, Š., and Radovan, M. (2016). Learning of Older Men in Voluntary Associations. International Scientific Researches Journal, 72 (9), 39-51.

Loe Seinalehes nr 3 ilmunud artiklit 3.7 Miks tasub teha tööd, mille eest ei maksta.

Eestis käib külaliikumise Kodukant eestvedamisel ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel pilootprojekt vanemaealiste vabatahtlike kaasamise süsteemi väljaarendamiseks. Vaata siit. Paljudes valdades on mehed priitahtlike pritsimeeste organisatsioonide liikmed. Vt siit. Paljud vanemad mehed töötavad kaasa ajalooklubides. Vt näiteks siit. Milliseid näiteid oskad Sina lisada?

***
Head näited Sloveeniast (sloveeni keeles): Voluntary firebrigade Zadobrova, Sneberje, Novo Polje ŠD Sloga Facebook; Sports Association Sloga; Sports Association Sokol Bežigrad Sokol Bezigrad.   


Ülesanne

Kui mõtlete mõne vabatahtliku ühenduse peale oma kogukonnas, kas te ütleksite, et vanemad mehed osalevad seal peamiselt sotsiaalsete motiivide tõttu või on muid olulisemaid motiive?