Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad

5. Head praktikad

5.1. Aktiivne kodanikuks olemine: pole õppimist väljaspool sotsiaalset elu


Pilt kasutajalt: Glorianne Portelli

Kriitilise kodaniku õpe (ECAC) on Malta projekt, mis põhineb arusaamal, et õppida ei saa väljaspool sotsiaalset keskkond ning oskus kriitiliselt „lugeda“ sotsiaalset ja majanduslikku reaalsust on kodaniku oluline pädevus. ECAC on järjest olulisem maailmas, mis muutub üha polariseeritumaks, ekspluateerivamaks, individualistlikumaks ja kultuuriliselt invasiivsemaks. ECAC esitab väljakutse ja avaldab vastuseisu monoliitsele mõtlemisele, mis on loodud üha standarditumaks muutuva haridusstsenaariumi abil, mida iseloomustavad ühtsed riikidevahelised ootused ja hindamismenetlused ning ülemaailmne kinnisidee professionaalsusest ja volituste omamise vajalikkusest. 

Muutusi ühiskonnas saavutatakse kogukondade abiga. Selleks tuleb meil vahetu dialoogi abil avada täiskasvanute refleksiivsuse potentsiaal. Kui me suudame seda teha, kujunevad aktiivsed kodanikud, kes suudavad oma kogukonda analüüsida, tõlgendada ja uueks arendada.

Hea näited Maltalt: Projekt kodanikuaktiivsuse kohta hilisemas elus (paigutatud Ħad-Dingli vallas, Malta läänerannikul), millest saab lugeda artiklist Borg, C. and Formosa, M. (2013). Active citizenship and late-life learning in the community. Lifelong learning in Europe, 2

Seinalehes nr 5 on ilmunud lugu sellest, kuidas Norras on vanemaealised koondunud võitlema kliimamuutuste vastu.  Üks osalistest selgitab: "Tänased eakad on elanud oma elu suurte muutuste maailmas, nii heade kui ka halbade. Me teame, et maailma saab veel kord muuta“. Loe 5.6 Eakad võitlevad kliimamuutuse vastu.

Ülesanne

Püüdke tuvastada riigis ja/või omavalitsuses neid algatusi, mis soodustavad kodanikuaktiivsust, kriitilist õppimist või avalikku dialoogi.