Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad

4. Miks on vanemad mehed nii haavatavad?

Why are older men so vulnerable? (Canneto, 2015)

Analüüs seadis kahtluse alla erialases ja ilukirjanduses laialt levinud enesetapumüüdid, sealhulgas idee, et suhete kaotused (nt lesestumine) oleks justkui vanemate meeste enesetappude suhtes vähetähtsad. Samuti tõi töö esile sageli tähelepanuta jäänud faktid Euroopa päritolu vanemate meeste enesetappude kohta, sealhulgas asjaolu, et Euroopa päritolu vanemad mehed satuvad tegelikult harvemini sellistesse tingimustesse, mis suurendavad vanemate inimeste enesetapuriski: nt depressioon, kroonilised haigused ja funktsionaalsed puudused, rahalised raskused, lesestumine. 

Seetõttu ei selgita vananemisest tingitud raskused iseenesest Euroopa päritolu vanemate meeste enesetappe, nagu seda seostatakse vanematel naistel või rahvusvähemuste vanematel meestel. Paljude Euroopa päritolu vanemate meeste enesetapp tundub olevat vastuseks tavalise vananemise normaalsetele väljakutsetele ja kaotustele (Canneto, 2015, 15).

Soovitus

Alateemaga " Miks on vanemad mehed nii haavatavad?” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '2.3 Canetto (2015) Suicide’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus kolmas.