Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad

3. Vanadel meestel pole kohta?

No country for old men? (Gleibs, et al., 2011)

Flickr photo by Camilo Rueda López shared under a Creative Commons (BY) license


Teadusmaailm nagu ka hoolekandeasutused kalduvad vanemaid inimesi kohtlema kui ilma soota olendeid (Thompson, 1994; Silver, 2003). Sooline tasakaalustamatus ja soolise identiteedi eiramine võivad avaldada olulist mõju meeste psühholoogilisele heaolule ning sellele, kuidas nad endast mõtlevad ja end tajuvad (…)

Barefoot kolleegidega (2001) täheldasid, et meestel, kuid mitte naistel, on alates 60. eluaastast suurenenud mittesomaatilised depressioonisümptomid. Autorid selgitasid neid tulemusi sotsiaalsete rollide nihkumise kaudu ning läbi selle, et sotsiaalvõrgustiku liikmete kaotus võib olla meeste jaoks suurema mõjuga kui naistel (vt ka Moss & Moss, 2007) (Gleibs, et al., 2011).

Soovitus
Alateemaga "Vanadel meestel pole kohta?” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '2.2 Gleibs et al. (2011) No country for old men’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus teine.