Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad

2. Meeste vaimne tervis tööl ja väljaspool tööd

Men’s mental health in and out of work (Oliffe & Han, 2014)


Pilt kasutajalt Bernd Strohbach Dr. med. alates Pixabay

Meeste vaimne tervis on oluline teema, mis on seotud otseselt ja kaudselt kuludega, mida põhjustavad tööga seotud depressioon ja enesetapukäitumine. Kuigi kogukonna ja töökoha vaimse tervise edendamise algatused meestele on üldiselt heakskiitu leidnud, on programme ellu kutsutud vähe või pole nende mõju hinnatud ja neist piisavalt teavitatud. Ka on silmatorkav, et puuduvad soopõhised analüüsid, milles oleks üksikasjalikult kirjeldatud seoseid maskuliinsuse ja tööga seotud depressiooni ja enesetappude vahel, mille alusel oleks võimalik luua meestele vaimse tervise edendamise programme. 

Oliffe ja Han (2014) artiklis antakse ülevaade neljast omavahel seotud küsimusest: a) maskuliinsus ja meeste tervis, b) mehed ja töö, c) meeste tööga seotud depressioon ja enesetapud ning d) meeste vaimse tervise edendamine, arvestades nende erinevaid suhted tööga (sh töökohtade ebakindlus ja töötus).


Ülesanne

Alateemaga "Meeste vaimne tervis tööl ja väljaspool tööd " põhjalikumaks tutvumiseks loe läbi artikkel '2.1 Oliffe & Han (2014) Beyond workers compensations. Men’s mental health in and out of work', mille fail on Artiklite originaatektside loetelus esimene.


Mõtle

Kui teravalt on teie piirkonnas üleval vaimse tervise teema? Kes seda teemat üleval hoiab ja arutab?


Loe Seinalehest nr 6 Change Cycle™ meetodist, kuidas muutustega toime tulla: 6.2 ​Haigus ja kaotusvalu – kuidas muutustega toime tulla. Seinalehe samast numbrist võib lugeda ka näiteks vananemise mõtteviisi kohta: "vanus ei tulene vaid geenidest ja aastatest, vaid palju sõltub sellest, kuidas me oleme otsustanud elada. Oma eluga midagi ette võtta pole kunagi hilja". Vaata artikkel ​6.6 Kuldsete aastate võlu.

***

Vaadake Zdravko Kuhtat (video on sloveeni keeles), kes elab hoolekandeasutuse Hrastovecis (Sloveenia) turvalises keskkonnas. Zdravko võitleb iseendaga ja on hoolimata kõigist raskustest, millega ta oma elus silmitsi seisab, jätkuvalt loominguline.  Video sai Sloveenia täiskasvanuhariduse instituudilt (SIAE) õppe- ja teadmiste edendamise auhinna 2014 

 .

Kui teravalt on teie piirkonnas üleval vaimse tervise teema? Kes seda teemat üleval hoiab ja arutab? Vaadake videot (video on sloveeni keeles) "Läbi eneseusu võid ronida ükskõik millisesse mäkke", mis sai Sloveenia täiskasvanuhariduse instituudilt (SIAE) õppe- ja teadmiste edendamise auhinna 2014 .