Teema 1. Üleminekud. Alateemad ja head praktikad

5. Head praktikad

5.2. Sotsiaalne vastutus: sotsiaalne ajapank


Paljud vanemad mehed ei ole kogukondlikult aktiivsed, mistõttu on oluline leida motiveerimise viisid nende paremaks kaasamiseks. Üks viis, kuidas nad saaksid kasutada oma vaba aega kõikide hüvanguks, on „sotsiaalne ajapank“ ("Social Time Bank”). See on teenuste vahetamise mitteformaalne võrgustik, kus saab pakkuda välja oma teadmisi ja kogemusi teiste abistamiseks (näiteks kui inimene oskab teha arvutiõpet, keeleõpet) ja vastu saada endale vajalikke teenuseid. Ajapangaga liitujad jagavad oma huvisid ja kirge. Osalejad teevad üksteisega koostööd, arendavad sotsiaalset vastutustunnet, saavad uusi kontakte ning tunnevad, et nad on vajalikud, neid kuulatakse ja nad saavad olla kasulikud. 

Ülesanne

Kas arvad, et võiksite oma kogukonnas läbi viia "ajapanga projekti"? Kas teie kogukonnas on juba rakendatud midagi sarnast?


Allikas: Tomasz Schimanek, Social activation of elderly people (Aktywizacja społeczna osób starszych). Vaadake Poola heade tavade näidet: MRS Poznań.

Kahjuks lisamaterjali sotsiaalse ajapanga kohta eesti või inglise keeles palju ei ole. Võite lugeda näiteks Failide loetelus neljandat allikat: Collom, E. (2008). Engagement of the elderly in time banking: the potential for social capital generation in an aging society. Journal of Ageing and Social Policy, 414-436.