Teema 1. Üleminekud. Alateemad ja head praktikad

5. Head praktikad

5.1. Teadmiste ja kogemuste vahetamine Meeste Graažis


Austraalias on meeste informaalse õppimise populaarne vorm Meeste Garaažid (Men 's Sheds). Need on meeste kokkukäimise kohad, et mehed saaksid rakendada oma oskusi ja andeid, ellu viia oma ideid ja veeta aega produktiivselt. Tavaliselt on mehed ise selle "garaaži" või "kuuri" välja ehitanud, sisutanud selle tööriistade ja vahenditega. Nad saavad seal regulaarselt kokku, et parandada katkisi asju, ehitada uusi, teha midagi reaalset jne. Nad jagavad omavahel teadmisi ja kogemusi, räägivad oma hirmudest ja probleemidest. Meeste Garaažide liikumine on üks parimaid viise vanemate meeste heaolu, tervise ja tootlikkuse parandamiseks.

Ülesanne:

Kas teie kogukonnas on koht, kus mehed saavad kohtuda ja osaleda mitmesugustes tegevustes (sarnaselt Meeste Garaažide projektiga, millest lugesid)? Kui sellist spetsiaalset kohta ei ole, siis kas teie kogukonna meestel on piisavalt võimalusi teadmiste ja kogemuste jagamiseks? Kas teie kogukonnas võiks rakendada sarnast projekti nagu Meeste Garaažid?

Vaata ka heade tavade näiteid KanadasLirimaa ja Meeste graažid ELis. Allolevale pildile vajutades avaneb Suurbritannia Meeste Garaažide katusorganisatsiooni veebileht: