Aruteu õpitu üle

õpe

 
Picture of Sulev Maeltsemees
õpe
by Sulev Maeltsemees - Monday, 1 July 2019, 6:49 AM
 

Mida õppisid? Milliseid oma seniseid seisukohti tahad muuta uute teadmiste valgusel?

Püüan senisest enam rakendada teaduslikult kujundatud seisukohti eakate (meeste) täienduskoolituses.

 

Millele vaidled vastu?

Ei ole põhjust vastu vaielda.

 

Milliseid probleeme näed õpitu rakendamisel?

Püüan loetut kasutada Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli koolitusprogrammide koostamisel. See kehtib ka eelnevate moodulite puhul.

 

Mis oli teema õppimisel kõige kaasahaaravam?

Olen seni vähe lugenud välisautorite analüüse eakate (meeste) probleemidest ja seega oli kõik huvitav.

 

Millised on Sinu järgmised sammud?

Asuda omandatud teadmisi rakendama.