Aruteu õpitu üle

Teema 4

 
Picture of Tiia Murulaid
Teema 4
by Tiia Murulaid - Sunday, 30 June 2019, 11:57 PM
 

Antud teema oli minu jaoks kõige informatiivsem ja pani infot otsima, et saada rohkem teada Lääne-Virumaa eakate tegevuste kohta. 

Antud teema puhul ei taha millelegi vastu vaielda.

Õpitu rakendamine on täiesti reaalne.

Parimad praktikad on need, mis on enim kaasahaarvamad.

Kuidas need vanemaealised üles leida, kes on tegevustest kõrvale jäänud.