Arutelu õpitu üle

Maskuliinsus

 
Picture of Ülle-Marike Papp
Maskuliinsus
by Ülle-Marike Papp - Saturday, 29 June 2019, 12:18 PM
 

Soovitaks korrigeerida teema sissejuhatava osa tõlget. Praegune tekst on segadusseajav ja pole kooskõlas algse (Mckenzie et al)  tekstiga. Nt. ei saa rääkida maskuliinsuse kontrueerimisest , vaid küsimus on ikkagi erinevate maskuliinsuste konstrueerimises, hegemooniline (sed) maskuliinsus(ed) ei ole  üleolekut tunnetav, vaid traditsioonilise sooideoloogia nn. saavutamatu ideaal, millega teatud eluperioodil enda identiteediloomes end võrreldakse. 

"Hegemonic masculinities are often represented by established stereotypes and structures that influence how men think and act in relation to their view of what “being a man” means"pole õige eesti keelde tõlkida, et mehed " mõtlevad ja tegutsevad vastavalt enda arusaamale, mida tähendab olla “inimene”.

Tegemist on ikka arusaamade ja ideedega meheks olemisest. 

Kasutada tuleks mõisteid, mida soouuringutes on rakendatud, nt. ühiskonna struktuurse ebavõrdsuse puhul räägitakse sugudevahelistest võimusuhetest, mitte soovõimu suhetest jms. 

Kuna mõistet sugu  tajutakse meie kultuuris pigem sugulise (essentsialistlik-bioloogilise) tunnusena, oleks õigem kasutada soolisuse kategooriat.