Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

3. Kodanikuaktiivsuse roll meeste tervisele ja heaolule

Norras kasvab teadlikkus vajadusest kaasata täiskasvanuid eriti vanemaid mehi kogukonda. Võimaluste loomine kodanikuühiskonnas osalemiseks hilisemas elus võib oluliselt mõjutada igapäevaelu ja tervise sotsiaalseid aspekte. Goth ja Småland (2014) läbiviidud uuringus vaadeldakse olulist, kuid mitte kuigi laialt väärtustatud meedet, mille abil saab edendada tervist ja võrdset kohtlemist tervise tagamisel. Poliitikate kaudu, mis hõlbustavad ja toetavad kogukonna osalemist rühmapõhises vabatahtlikus tegevuses, ilma ettekirjutusteta, kuidas täpselt. Selline poliitika on eriti oluline, kui see on suunatud suuremat sotsiaalset ebavõrdsust tunnetavate inimeste rühmadele.

Kognitiivsed võimed ja vananemine

Vananemise korral muutub kognitiivne funktsionaalsus, mõned võimed, mida inimene saab, teised kaotavad. Hilise vanuseperioodi jooksul on kognitiivsete võimete suurem kadu märkimisväärne. Hertzog, Kramer, Wilson ja Lindenberger (2009) eeldavad, et kognitiivsete võimete suurenemine ja hilisem langus sõltub suuremalt üksikisiku edukast kohanemisest ja aktiivsusest kogu nende eluea jooksul. Hilisemas eas täheldatakse olulisi individuaalset erinevust kognitiivse võimekuse osas. 

Me ei täpsusta, miks mõnedel inimestel on kognitiivsete võimete vähenemine suurem kui teistes. Kui edukas või ebaõnnestunud on inimese kognitiivne vananemine, sõltub paljudest bioloogilistest, psühholoogilistest ja sotsiaalsetest teguritest, mis on nende elu jooksul kokku puutunud. 

Vaata allolevat videot, et mõista peamisi valdkondi, mida kognitiivse vananemise protsess mõjutab:
Soovitus

Alateemaga "Kodanikuaktiivsuse roll meeste tervisele ja heaolule” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '4_2_Goth and Smaland 2014_The role of civic engagement for mens helath and wellbeing’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus teine.