Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

5. Head praktikad

5.4. Vanematele inimestele sõbralikud kohad

Me teame, et erinevad inimesed tunnevad end mugavalt erinevates kohtades. Me teame ka seda, et nooremad inimesed veedavad oma aega teistes kohtades kui vanemad inimesed. Nii et, kui me tahame kaasata vanemaid inimesi koduvälistesse tegevustesse, peame mõtlema kohtadele avalikus ruumis, mis on vanemate inimeste jaoks sõbralikud. Siin mõeldakse näiteks rahvamajadele, kultuuriasutustele, poodidele, apteegile, erinevatele ametiasutustele ja muudele institutsioonidele.Vaata vlogikanali "Vananemine algajatele" episoodi "Professionaalne vananeja kaubanduseksuses". 

 

Loe Seinalehe 6. numbrist artiklit 6.7 Lõbus ja uus treeningutrend üle 50aasta vanustele.

Loe Seinalehe 3. numbrist artiklit 3.8 Eakate festival või haigete festival?


Ülesanne

Nimetage oma kogukonnas kohad, kuhu vanemad inimesed tõenäoliselt läheksid, ja uurige, mille poolest on need kohad eripärased.