Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

5. Head praktikad

5.2. Isiklike ja ühiskondlike huvide vastastikune seos

Kolm taimekasvatajate ühingut – Artiče, Slovenija ja Fruit – on Sloveenias tõestus, et vanem mees võib olla vägagi aktiivne kohalikus kogukonnas, kui ta saab tegutseda vastavalt oma huvialale ja ametioskustele. Ühenduste liikmetel on moodsad oskused, teadmised, nad kannavad ühiseid väärtusi ning näevad end oluliste inimestena kogukonna arengule kaasa aitamises. Nad on valmis genereerima ideid, valmistama ette plaane, arutama ja kaasotsustama oma kohaliku kogukonna arengu asjades.

Eestis osaleb vanemaid mehi maakondade põllumeeste ja talupidajate liitudes, kus toimub ka regulaarne koolitustegevus. Inseneride Liidu tegevus on meestel tööeas olnud olulisel kohal, kuid projektis "Old guys" tehtud intervjuude käigus selgus, et vähemalt Lõuna-Eestis on selle tegevus vanemate meeste jaoks katkenud. Mitmed vanemaealised mehed on leidnud mõtestatud tegevust Kaitseliidu kohalikus malevas. Kokkuvõttes võib aga öelda, et Eesti tööandjatel puudub nii emotsionaalne kui praktiline side oma pensioneerunud töötajatega ja see potentsiaal on kasutamata.

***
Allikas (sloveeni keeles):
Puuviljakasvatajate ühendus Artiče;  

Allikas inglise keeles: Rožman, K. (2016). The purpose of community education and learning in the case of three associations in the rural local community. Diploma thesis, Ljubljana: Faculty of Arts.


Ülesanne
Mida võiks teie kogukond teha vanemate meeste huvide paremaks tundmaõppimiseks, et saavutada nende meeste suurem kaasamine kogukonda?