Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

4. Vanemad mehed õpivad usuliste ja poliitiliste sidemete kaudu

Artikkel poolt Formosa, Galea & Bonello (2014) näitab mitteformaalse õppimise mitmekesiseid vorme, kus tegevused toimuvad vanemate meeste jaoks, vanemate meestega ja nende kaasabil, ja mis ulatuvad kaugemale tavapärastest ja formaalsetest haridusvormidest. Informaalsetes õppimistingimustes ei koge vanemad mehed ekspertide õppekavamehhanisme, üleüldist professionaalsust, mandaate ja hindamist, neil on vabamad võimalused enda väljendamiseks, neil on võimalus õppida isejuhitud tegevustes või olla osa sotsiaalsetest ühendustest, mille liikmed on vanemad täiskasvanud, või õppida sotsiaalsete liikumistega seotud tegevustest. Käesolevas artiklis vaadeldakse kahte juhtumit, millele tuginedes näidatakse, kuidas vanemate meeste õppimine toimub sellistel avenüüdel, mida tavapäraselt ei peeta hariduslikeks, ja mille tulemusena saavutavad eeliseid nii vanemad mehed ise kui laiem ühiskond (Formosa, Galea & Bonello, 2014).


Pildi autor Katja Goljat


Soovitus

Alateemaga " Vanemad mehed õpivad usuliste ja poliitiliste sidemete kaudu” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '4_3_Formos et al_ 2014_Older men learning through religious and political affiliations’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus kolmas.