Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

2. Osalemine meestele suunatud kogukonnaprogrammides


Pildi autor: Eoin Carey

"Meestele suunatud kogukonnaprogrammid, mida iseloomustavad Meeste Garaažidega sarnased tunnused, võivad aidata meestel säilitada tähenduslikke sidemeid nende tegevuste ja rollidega, mida nad kogu eluea jooksul on arendanud. Lisaks on Meeste Garaažide põhimõtetele vastavatel programmidel suur potentsiaal suurendada vanemate meeste sotsiaalset seotust ja sotsiaalset kaasatust, edendades sellega kasvava vananeva elanikkonna tervist ja aktiivsena vananemist” (Reynolds, Mackenzie, Medved, ja Roger, 2015, 548).

Vaata videot (8 min) ja tuvasta põlvkondadevahelise oskuste ja teadmiste vahetuse eelised poiste ja vanemate meeste vahel.

Loe Seinalehe teisest numbrist artiklit 2.7 Sooküsimus: Mis keerab vanamehed käima? ja neljandast numbrist artiklit 4.4 Juhtimisnõu: kuidas saada Suureks Kuuriks.Ülesanne

Alateemaga "Osalemine meestele suunatud kogukonnaprogrammides" põhjalikumaks tutvumiseks loe läbi artikkel ‘4_1_Reynolds and other_2015_a male-oriented community programmes’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus esimene.