Arutelu õpitu üle

Mõtted

 
Helle Klanberg pilt
Mõtted
Helle Klanberg – Thursday, 20. June 2019, 21.07 PM
 

Vestlesin pensionäriga, kes on nüüd kodune oma tervise tõttu. Tema tunnistas, et kui nüüd peaks minema tööle, siis

vastavat erialakirjandust sirvides, tekkis tunne nagu tal polekski kõrgharidust. Teadus on nii kiirelt arenenud.

Teine tähelepanek on, et kui värske pensionär töötab edasi, siis tekib tal automaatselt sidusus noorematega ja omandab

uued arengud palju kergemini. Tõesti on väga vähe osalise tööajagaga töötamise võimalusi.