Uczenie się w społeczności, działanie i przestrzenie

4. Zdolności poznawcze i starzenie się

Wraz ze starzeniem się, zmianami funkcji poznawczych, niektórymi zdolnościami zyskuje osoba, inni tracą. W późnym wieku znaczna jest większa utrata zdolności poznawczych. Hertzog, Kramer, Wilson i Lindenberger (2009) zakładają, że wzrost i późniejszy spadek zdolności poznawczych w większym stopniu zależy od udanej adaptacji i aktywności jednostki przez całe życie.

W późnym wieku obserwuje się znaczne indywidualne różnice w zdolnościach poznawczych. Nie robimy jeszcze dokładnie tego, dlaczego w niektórych jednostkach występuje większy spadek zdolności poznawczych niż w innych. To, jak udane lub nieudane jest poznawcze starzenie się człowieka, zależy od wielu czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, które są na nie narażone przez całe życie.

Obejrzyj poniższy film, aby zrozumieć główne obszary, na które wpływa proces starzenia się poznawczego: