Uczenie się w społeczności, działanie i przestrzenie

7. Miejsca przyjazne dla starszych obywateli


Przykład dobrej praktyki z Polski:
TKomisja Ekspertów ds. Osób Starszych, Rzecznik Praw Obywatelskich. (weblink)

Wiemy, że różni ludzie czują się lepiej w różnych miejscach. Wiemy również, że młodsi ludzie spędzają czas w innych miejscach niż osoby starsze - więc jeśli chcemy włączyć starszych ludzi do spędzania większej ilości czasu poza domem, musimy myśleć o miejscach w przestrzeni publicznej, które są przyjazne dla seniorów, takie jak jako domy wspólnotowe, instytucje kultury, sklepy, apteki, różne instytucje publiczne i inne.