Uczenie się w społeczności, działanie i przestrzenie

6. Wzajemność interesów osobistych I wspólnotowych

Przykład dobrych praktyk ze Słowenii: Stowarzyszenie producentów owoców Artiče; Stowarzyszenie Kultury i Sztuki ''Oton Župančič'' Artiče, Stowarzyszenie Turystyki Artiče. (weblink)

Połączenie trzech stowarzyszeń producentów owocowych w Artiče, w Słowenii, są dowodem na to, że starszy człowiek może być bardzo aktywny w lokalnej społeczności, jeśli wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie i umiejetności. Członkowie tych stowarzyszeń nabyli nowe umiejętności, wiedzę, wartości itp., oraz uważają się za ważnych członków, którzy pomagają w rozwoju swojej społeczności. Są gotowi generować pomysły, przygotować sugestie, dyskutować i współdecydować o rozwoju swojej lokalnej społeczności.