Uczenie się w społeczności, działanie i przestrzenie

3. Uczenie się starszych mężczyzn poprzez religijne i polityczne przynależności

W tym artykule wykazano różnorodność nieformalnego uczenia się przez, dla i ze starszymi mężczyznami, które to uczenie się odbywa się poza zwyczajowymi i formalnymi miejscami edukacyjnymi. W warunkach nieformalnego uczenia się starsi mężczyźni ‘wychodzą’ poza schematy programów nauczania opracowane przez ekspertów, jawnego profesjonalizmu, wiarygodności i narzuconej oceny do swobodnej ekspresji, realizując naukę w działaniu np. projekty edukacyjne, lub jak w innych przypadkach  będąc członkami instytucji społecznych, uczą się w związku z działaniami na rzecz ruchów społecznych. Opierając się na analizach dwóch przypadków opisanych w artykule, uwidacznia się sposób w jakich w kierunkach odbywa się uczenie się starszych mężczyzn, które zwyczajowo nie jest uważanie za kontekst edukacyjny, a daje ono korzyści wyraźne zarówno dla samych mężczyzn jak i całego społeczeństwa (Formosa, Galea & Bonello, 2014).Photo by Katja Goljat