Uczenie się w społeczności, działanie i przestrzenie

2. Zaangażowanie w program społecznościowy ukierunkowany na mężczyzn

Photo by: Eoin Carey

„Programy społecznościowe ukierunkowane na mężczyzn, wykazujące podobnymi cechami jak „męskie warsztaty”, mogą pomóc mężczyznom w utrzymaniu znaczących działań i ról, które rozwijali przez całe życie. Ponadto programy, które są zgodne z zasadami działania „męskich szop/warsztatów”, mają również ogromny potencjał w zakresie wzmacniania więzi społecznych starszych mężczyzn oraz zaangażowania społecznego, promując zdrowie i aktywne starzenie się tej rosnącej populacji” (Reynolds, Mackenzie, Medved & Roger, 2015, 548).

Rola obywatelskiego zaangażowania w zdrowie i dobre samopoczucie mężczyzn

W Norwegii rośnie świadomość potrzeby angażowania dorosłych w życie społeczności, a zwłaszcza angażowania starszych mężczyzn. Tworzenie dla nich możliwości angażowania się w życie obywatelskie może mieć w późniejszych latach znaczący wspływ na aspekty społeczne i zdrowotne. Obecnie badania pokazują ważny, ale nie doceniany aspekt: działania, które wspierają i pielęgnują wysiłki wolontariuszy, dzięki którym można promować zdrowie we społecznościach. Taka polityka jest szczególnie ważna, jeśli jest ukierunkowana na społeczności, które borykają się nierównością społeczną (Goth & Småland, 2014).

Obejrzyj wideo i podaj zalety międzygeneracyjnej wymiany doświadczeń między chłopcami a starszymi mężczyznami.