Przedefiniowywanie męskości oraz tożsamości kulturowo

5. Znaczenie tradycji w społecznościach wiejskich

Przykłady dobrych praktyk w Słowenii: Klub szachowy Gorišnica, Stowarzyszenie plantatorów winorośli i owoców Vitomarci


Poza aktywnością w społeczności lokalnej, możliwością spotkań i dzieleniem się doświadczeniami, członkostwo w stowarzyszeniach, działających w społecznościach wiejskich, oferuje osobom starszym możliwość kontynuowania i kultywowania lokalnej tradycji. Był to jeden z ważnych motywów dla mężczyzn w społecznościach wiejskich uczestniczenia w stowarzyszeniach. Mężczyźni w społecznościach miejskich angażują się i są uczestnikami różnych stowarzyszeń, organizacji, gdyż  często daje im to na możliwość wykonywania i pokazywania swoich osiągnięć. Ponieważ stowarzyszenia te organizują zajęcia dla własnych członków, bycie członkiem stowarzyszenia w społeczności może być ważnym czynnikiem aktywizacji, socjalizacji i uczenia się.

Odzwierciedlić:

Czy możesz podać przykład tradycji, szczególnie znanej w twojej społeczności, którą starsze osoby chciałyby kontynuować? Czy tradycja i kreatywność/innowacja są ze sobą spójne? Czy znasz jakieś przykłady ilustrujące twoje opinie na ten temat?


Bibliografia: 

Šegula, S. (2016). Older men learning in rural communities – municipalities Gorišnica and Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Diploma thesis, Ljubljana: Faculty of Arts.

Linki internetowe: