Przedefiniowywanie męskości oraz tożsamości kulturowo

6. Zaangażowanie mężczyzn w program społeczny ukierunkowany na mężczyzn


Photo by Foto Sushi on Unsplash

Pojęcie męskości odnosi się do ustalonych stereotypów i struktur, które wpływają na sposób, w jaki mężczyźni myślą i działają w odniesieniu do ich poglądu na temat znaczenia „bycie mężczyzną” (Connell & Messerschmidt, 2005). Koncepcje męskości mają zarówno swoje zakorzenienie w tradycyjnych, hegemonicznych poglądach, które sugerują, że mężczyźni powinni być silni, niezależni i agresywni, jaki sięgają do bardziej płynnych i złożonych poglądów, sugerujących większą elastyczność w tym, co to znaczy być mężczyzną.

W przeciwieństwie do modeli, które rozumieją płeć i męskość jako zestaw cech, które mężczyźni posiadają w większym lub mniejszym stopniu, sytuuje się to w ramach relacji płci, która traktuje męskość jako relatywnie trwałe zestawy normatywnych praktyk męskich, a jednocześnie jako praktyk, które są otwarte i przechodzą zmiany normatywne. Celem tego badania jest rozpoznanie jakie rodzaje męskości są widoczne wśród członków „męskich warsztatów” – jest to program społecznościowy skoncentrowany na mężczyznach, który ogromnie się rozwinął, w ostatnich dziesięcioleciach na skalę międzynarodową (Golding, 2015). Chociaż badania na temat „męskich warsztatów” stale rosną, nadal brakuje w badań na temat jak „męskie warsztaty” wpływają na poczucie męskości w tych wspólnotach (Mackenzie et. al., 2017).