‘Nieobecne ciała’ i ‘niewidoczne’ życia

5. Czy nie ma kraju dla starszych ludzi?

Flickr photo by Camilo Rueda López shared under a Creative Commons (BY) license

Naukowcy i instytucje opiekuńcze traktują osoby starsze jako ‘pozbawione płci’/ ‘bezbarwne’ (Thompson, 1994; Silver; 2003). Nierównowaga płci i nacisk na tożsamość płciową mogą mieć istotne implikacje dla psychicznego samopoczucia mężczyzn oraz sposobu, w jaki myślą i postrzegają samych siebie (…). 

Barefoot, Mortensen, Helms, Avlund, and Schroll (2001) zaobserwowali, że to mężczyźni, a nie kobiety, wykazują wzrost objawów niesomatycznej depresji w wieku 60 lat i więcej. Barefoot i jego koledzy wyjaśniają te wyniki w kategoriach przesunięcia ról społecznych i zauważają, że utrata sieci społecznościowych może być większa dla mężczyzn niż kobiet (patrz Moss&Moss, 2007) (w:Gleibs, et. al., 2011).