Złożoność/wieloaspektwość okresu przejścia

2. 1.1 Starzenie się i produktywność w “wieku srebrnym”

W obliczu złożoności i wieloaspektowości przejścia/zmiany z fazy zaangażowania zawodowego do fazy ‘emerytury’ oraz różne formy etapów pośrednich tj. programy edukacyjne mające na celu projektowanie wspomnianego przejścia z etapu pracy do etapu ‘po pracy’, wydają się być bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej (Schmidt - Hertha and Rees, 2017, 51).

Obejrzyj film: Jak zostałem przedsiębiorcą w wieku 66 lat | Paul Tasner

 

 

Obejrzyj film i zastanów się, jak ważne jest doświadczenie, rozważając nową karierę w późniejszym życiu.

 

Wykres punktowy długości życia i PKB na godzinę  

Coraz więcej powodów przemawia za „dywidendą długowieczności”. Autorzy zebrali dane z 35 krajów, opublikowane przez Międzynarodowe Centrum Długowieczności, na podstawie których stwierdzili, że wraz ze wzrostem średniej długości życia zwiększa się „wydajność przypadająca na przepracowaną godzinę, pracownika i osobę”. Mobilizacja umiejętności starszych pracowników, zwiększanie siły roboczej i wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej będzie oznaczać, że wydłużenie średniej długości życia może być zarówno dobrem społecznym, jak i gospodarczym (Flynn, 2018).

pričakovane življenjske dobe in BDP na uro

Wykres punktowy długości życia i PKB na godzinę w latach 1970–2015 (35 krajów). Toward a longevity dividend, International Longevity Centre (Flynn, 2018)