Pluralnost prehodov

4. Dobre prakse

4.3. Pozitivna izkušnja staranja z učenjem in produktivnostjo


Danes se soočamo s pojavom, ki ga pogosto imenujejo 'staranje prebivalstva' ali 'starajoča se družba', saj je delež starejših odraslih vsako desetletje večji. Hkrati pa se starejše odrasle vse bolj odriva iz družbe in so pogosto potisnjeni na družbena obroblja ali pa so celo izključeni iz skupnosti. Eden od pozitivnih pristopov k 'staranju' je večje vključevanje starejših odraslih na različnih področjih – tako prek njihove produktivnosti kot tudi učenja. To pa sta vzajemna procesa, saj učenje lahko vpliva na večanje produktivnosti osebe in obratno – produktivnost vodi v novo učenje oz. v učenje novega. 

Učenje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju je pomembno, saj ljudje tako ostanejo aktivni, tudi ko so manj učinkoviti, osredotočeni so na pozitivne vidike življenja, učenje pa jim pogosto prinaša tudi osebno zadovoljstvo.

Predlog za aktivnost:

Poiščite primere ekonomske produktivnosti starejših odraslih v svoji skupnosti in se pozanimajte, kako te dejavnosti vplivajo na širšo družbeno sfero.

Vir: Renata Konieczna-Woźniak, Learning as a positive aging strategy, 2013