Pluralnost prehodov

4. Dobre prakse

4.2. Družbena odgovornost: časovna banka


Moški, stari 60 let in več, pogosto niso aktivni v skupnosti, zato je pomembno, da najdejo motivacijo za večje vključevanje v skupnost. Svoj prosti čas lahko uporabijo tako, da bo to koristno za vse. Eden takih primerov dobre prakse je tudi časovna banka, kjer gre za neformalno mrežo izmenjave storitev, pri kateri lahko nekdo ponudi svoje znanje in izkušnje, da bi pomagal drugim (npr. tečaj računalništva, jezikovni tečaj itn.), hkrati pa se ljudje povezujejo glede na skupne interese in hobije. Sodelovanje v časovni banki lahko okrepi povezanost med moškimi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, prav tako lahko razvijejo občutek za družbeno odgovornost, krepijo družabne stike in izpolnjujejo potrebo po tem, da so opaženi, slišani in koristni.

Ali menite, da bi lahko v svoji skupnosti izpeljali projekt časovne banke? Se mogoče podoben projekt že izvaja v vaši skupnosti?

Vir: Tomasz Schimanek, Social activation of elderly people (Aktywizacja społeczna osób starszych)

Oglejte si tudi primer dobre prakse iz Poljske: MRS Poznań.