• General

  Dobrodošli v spletni učilnici projekta Old Guys Say Yes!

  V okviru projekta Erasmus+ z naslovom Old Guys Say Yes to Community (Vključevanje moških, starih 60 let ali več, v skupnost) smo na podlagi priporočil izdelali spletno gradivo namenjeno lokalnim skupnostim in predstavnikom civilne družbe, da bi laže vplivali na spremembe v svojih skupnostih.


  Slika: Del projektne skupine na strokovnem obisku v Avstraliji


  Spletno gradivo je namenjeno predvsem predstavnikom nevladnih organizacij (NVO) in civilne družbe, katerih primarni cilj dejavnosti nista (nujno) izobraževanje in učenje ljudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, da bi lahko pripomogli k večjemu vključevanju moških, starih 60 let ali več, v svojih skupnostih, zlasti s spodbujanjem druženja, priložnostnega učenja in vključevanja v različne družbene organizacije. 


  Vključujoče strategije za moške, stare 60 let ali več, predstavljene v tem orodju, so namenjene tudi drugim organizacijam, ki skrbijo za mreženje starejših odraslih, in javnim organom. Ne nazadnje pa je orodje namenjeno tudi širši javnosti, ki jo ozaveščamo  o družbeni izolaciji moških iz te starostne skupine in krepitvi zmožnosti državnih in lokalnih organizacij, da obravnavajo težave, povezane s (samo)marginalizacijo in slabšim zdravstvenim stanjem moških, starih 60 let ali več.


  • Tema 3: Redefiniranje moškosti in družbenospolni kapital

   Trajanje:

   1 teden

   Tema poglavja:

   Čedalje več raziskav kaže, da moškosti ni lahko opredeliti, saj se družbenospolne prakse spreminjajo tako zaradi vpliva zgodovinskih kot tudi družbenih, političnih in ekonomskih struktur. Poleg tega hegemonske moškosti pogosto temeljijo na stereotipih in strukturah, ki vplivajo na to, kako se moški obnašajo in kako razmišljajo ter kaj pripisujejo pomenu "biti moški". V tem poglavju su bomo spoznali nekatere stereotipe o moških in ugotovili, da postaja danes moškost bolj vključujoča, egalitarna, netradicionalna in dejavna.

   Cilji:

   Udeleženci se bodo v modulu seznanili z:


   • značilnostmi družbene konstruiranosti moškosti
   • s pojmom "družbenospolni kapital" 
   • stereotipi, ki vplivajo na mišljenje in obnašanje moških

  Tema 2: Odsotna telesa in nevidna življenjaTema 4: Na skupnosti temelječi učenje, prostori in početja