Pluralnost prehodov

4. Dobre prakse

4.4. Koristni, sprejeti, cenjeni: razvoj samospoštovanja


Starejši odrasli so bolj izkušeni od mlajših generacij, zato je interakcija med njimi zaželena. V primerjavi z mlajšimi morda več vejo o tem, kako se postavi in vzdržuje zelenjavni vrt – če organizirajo delavnice, na katerih delijo svoje znanje in tehnike, to lahko pomeni, da si na ta način krepijo samozavest, manjši je lahko občutek izoliranosti ali osamljenosti, hkrati pa krepijo občutek koristi in pripradanja skupnosti. To so glavni cilji projekta Horta Solidária, ki se izvaja na Portugalskem.

Na Portugalskem je še ena skupina ljudi različnih starosti, ki organizirajo dogodke, povezane z glasbo in plesom. Medtem ko mlajše generacije običajno prevzamejo organiziranje teh dogodkov, imajo starejše generacije vlogo strokovnjakov zaradi njihovega obsežnega poznavanja glasbenega in plesnega repertoarja ter kulturnih tradicij.

Razmislite:

Kje in kdaj bi lahko delo, znanje, veščine ter prakse moških v tretjem in četrtem življenjskem obdobju koristile in bi jih skupnost sprejela ter cenila? Svoje misli in ideje delite v forumu.

Primer dobre prakse iz Portugalske: Centro Paroquial de Martim Longo, Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses – Rancho de Moldes.

Martins, A. C. (2014). A construção de um lugar de memória: Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses (Dissertação de mestrado não publicada). Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.