Pluralnost prehodov

4. Dobre prakse

4.1. Izmenjava znanj in izkušenj


V Avstraliji obstaja zelo priljubljen način priložnostnega učenja, ki večinoma poteka v moških skupnostih in se imenuje Men’s Sheds (Moške lope). To so prostori (delavnice, poslopja), kjer se moški srečujejo, da bi izkoristili svoj potencial, svoje talente in zamisli ter čas preživljali produktivno. Moški se srečujejo, da bi popravljali pokvarjene reči, izdelovali nove stvari ali počeli vrsto drugih stvari, in v ta namen izmenjujejo svoje znanje, izkušnje, bojazni in težave. Men’s Sheds so v številni strokovni in znanstveni literaturi pogosto predstavljeni kot primer dobre prakse za izboljšanje dobrobiti, zdravja in produktivnosti moških v poznejšem življenjskem obdobju.

Razmislite:

Ali v vaši skupnosti obstaja prostor, kjer se lahko moški srečujejo in sodelujejo pri različnih dejavnostih (podobno kot v okviru projekta Men’s Sheds)? Če ga ni, ali menite, da imajo moški v vaši skupnosti dovolj možnosti za izmenjavo znanj in izkušenj? Ali bi lahko podoben projekt, kot je Men’s Sheds, izvedli tudi v svoji skupnosti?

Primer dobre prakse iz Avstralije: Barry Golding, John McDonald, Małgorzata Malec – Learning by older men in the contemporary adult education research field: some contexts, cases and implications.

Oglejte si tudi primere dobrih praks iz Kanade; Irske in moške lope v EU.


Promocija moških lop na Irskem.