Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

5. Head praktikad

Projekti raames oleme tuvastanud mitmeid häid praktikaid, kuidas on erinevate maade linnades ja külades vanemate meeste sotsiaalset kaasatust parandatud. Nende tutvustuste lõpus on Sulle küsimused, mis ka siin kohe ära toome, et saaksid tekste lugedes kohe kaasa mõelda.

Kas teie kogukonnas on tegevusi, kus osalevad inimesed ühest ja samast perekonnast?

Mida võiks teie kogukond teha vanemate meeste huvide paremaks tundmaõppimiseks, et saavutada nende meeste suurem kaasamine kogukonda?

Tuvastage autobiograafilised teosed, mis kirjeldavad mõne perekonna ajalugu ja kohaliku kogukonna ajalugu. Mõelge, kas teie organisatsioonis / kogukonnas on võimalust läbi viia seminare autobiograafilise ja loomingulise kirjutamise kohta või koostada näitusi (perekonna ajalugu, kohalik käsitöötraditsioone jne). Mõelge, millised teemad oleksid huvitavad vanematele meestele.

Nimetage oma kogukonnas kohad, kuhu vanemad inimesed tõenäoliselt läheksid, ja uurige, mille poolest on need kohad eripärased.

Kas teie kogukonnal on koht / programm / asutus, millel on teavet vanemate inimeste teenuste ja tegevuste kohta?