Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

5. Head praktikad

5.3. Kui „üksik elulugu” on integreeritud „sotsiaalsesse maastikku”

Poolas viidi läbi huvitav projekt nimega ''Kodumuuseumid pereajaloost'', kust võtsid osa paljud mehed, sest neil paluti kirjeldada kohalikku ajalugu läbi oma pereajaloo. Esiteks õpetasid korraldajad kohalikele, kuidas koguda infot, joonistada sugupuid ja kuidas kasutada arhiivide internetibaase. Osalised said volituse hakata ''eksperdiks'' ja saada oma projekti juhtiks. Nad mitte ainult ei õppinud, kuidas näitust professionaalset kokku panna, vaid nad süvendasid ka oma arusaamist sellest, kui palju on nende ''üksik elulugu kaasatud koha sotsiaalsesse ajaloomaastikku''. Projekt aitas kaasa inimeste enesehinnangu kasvule ja seose tekkimisele iseenda ja koha vahel.

***

Allikad (kõik poola keeles) Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu (Silesian Genealogy Asocciation in Wrocław), Stowarzyszenie ‘Mrozowia’ (‘Mrozowia Association)

Ligus Z., O historiach rodzinnych i domowych muzeach na Dolnym Śląsku, ROBB+MAGGazin, Dolnośląski Magazyn Społeczno-Kulturalny, Rok 3, NR 1-2 (7-8). ISSN 2300 - 7230.


Ülesanne

Tuvasta autobiograafilised teosed, mis kirjeldavad mõne perekonna ajalugu ja teie kohaliku kogukonna ajalugu. Mõelge, kas teie organisatsioonis / kogukonnas on võimalust läbi viia seminare autobiograafilise ja loomingulise kirjutamise kohta või koostada näitusi (perekonna ajalugu, kohalik käsitöötraditsioone jne). Mõelge, millised teemad oleksid huvitavad vanematele meestele.