Teema 3. Maskuliinsus. Alateemad ja head praktikad

2. Mehed ja poisid: oskuste jagamine

Vanemate meeste uurijad Golding ja Foley on oma artiklis 'Men and boys: Sharing the skills across generations' keskendunud põlvkondadevahelisele õppimisele vanemate meeste ja poiste mitteformaalsetes kogukondades. Uuritakse ja vaidlustatakse kitsamaid mõisteid: mida tähendab „vanem“ ja „põlvkondadevaheline õppimine”. Rõhutatakse vanemate meeste võimet olla oma maailmavaates kaasaegsed, tuginedes sügavale teadmisele ja tarkusele, mis on välja kujunenud nende elukogemustest ja ka nende kultuurilistest, rahvuslikest ja põlisrahvaste õpitraditsioonidest. 

Artiklis tutvustatakse põlvkondadevahelise koostöö lugusid, kus mehed pakuvad vaimset juhendamist, jagavad oma oskusi ja arendavad mõtestatud suhteid probleemsete noortega kogukonna Meeste Garaažides (Golding & Foley, 2017).

Vaata videot "Whyalla Men’s shed" (2:22).

Whyalla Men's Shed // Where men work at play from Brady Krawczyk on Vimeo.


Loe ka artiklit Seinalehest nr 2, mis tutvustab põlvkondadevahelise koostöö projekti, kus osalesid ennekõike mehed 2.6 Mälestusteraamat, mille tegemine on põnev nii teismelisele kui vanaleEestis on üksikuid näiteid algkooli ning vanaisade (kuid ennekõike siiski vanaemade) koostöö kohta. Loe Postimehest 19.11.18 lühilugu Igale koolile vanaema või vanaisa?


Ülesanne

Alateemaga "Mehed ja poisid: oskuste jagamine" põhjalikumaks tutvumiseks loe läbi artikkel ‘3_1_Golding and Foley_2017_Men and Boys Sharing the Skills Across Generations’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus esimene.