Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad

5. Head praktikad

5.4. Sotsiaalvõrgustikud

Coimbra linnas Portugalis on vanemaealistele mõeldud töötoad, mille kaudu tahetakse edendada linna traditsioonilist kultuuri. Eesmärk on laiendada kunsti- ja käsitööpoodide traditsiooni. Sellised poed olid või on tavalised Portugali keskosas, iseäranis Coimbras. Töötoad aitavad kaasa vanemaealiste heaolu ja elukvaliteedi paranemisele, loovad põlvkondadevahelise suhtlemise võimalusi ning pakuvad keskkonda teadmiste ja kogemuste jagamiseks. Tegevus soodustavad vanemaealiste ja teiste vanuserühmade omavahelisi suhteid, et vältida sotsiaalset isolatsiooni ja suhtlusvõrgustiku kokku kuivamist.

Loe põlvkondadevahelisest koostööst Seinelehest 1. numbrist 1.3 Põlvkondade sünergia: Suvelaager vanavanematele ja lastelastele. Üheskoos tehtud esemetesse saab peita ühiseid saladusi. Millistesse sarnase põhimõttega tegevustesse saaks kutsuda vanemad mehed?  Kellele pakub põlvkondadevahelise koostöö ärgitamine huvi, saab ideid ka numbrist 5 5.7 Esimene suudlus.


***

Head näited Portugalist: Associação Nacional de Apoio ao Idoso (portugali keeles)  Oficina do idoso


Ülesanne

Kuidas saavad teie piirkonna inimesed üksteisega tutvuda? Kuidas saavad vanemad inimesed kõikide teiste põlvkondade esindajatega tutvuda? Kas teate traditsioonilisi kunsti- ja käsitööviise, mida teie piirkonnas endiselt tehakse? Mis on selle kunsti- ja käsitöö viljelemise tähtsus tegijate jaoks?