• General

  Dobrodošli v spletni učilnici projekta Old Guys Say Yes!

  V okviru projekta Erasmus+ z naslovom Old Guys Say Yes to Community (Vključevanje moških, starih 60 let ali več, v skupnost) smo na podlagi priporočil izdelali spletno gradivo namenjeno lokalnim skupnostim in predstavnikom civilne družbe, da bi laže vplivali na spremembe v svojih skupnostih.


  Slika: Del projektne skupine na strokovnem obisku v Avstraliji


  Spletno gradivo je namenjeno predvsem predstavnikom nevladnih organizacij (NVO) in civilne družbe, katerih primarni cilj dejavnosti nista (nujno) izobraževanje in učenje ljudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, da bi lahko pripomogli k večjemu vključevanju moških, starih 60 let ali več, v svojih skupnostih, zlasti s spodbujanjem druženja, priložnostnega učenja in vključevanja v različne družbene organizacije. 


  Vključujoče strategije za moške, stare 60 let ali več, predstavljene v tem orodju, so namenjene tudi drugim organizacijam, ki skrbijo za mreženje starejših odraslih, in javnim organom. Ne nazadnje pa je orodje namenjeno tudi širši javnosti, ki jo ozaveščamo  o družbeni izolaciji moških iz te starostne skupine in krepitvi zmožnosti državnih in lokalnih organizacij, da obravnavajo težave, povezane s (samo)marginalizacijo in slabšim zdravstvenim stanjem moških, starih 60 let ali več.


  Tema 3: Redefiniranje moškosti in družbenospolni kapital