• General

  Dobrodošli v spletni učilnici projekta Old Guys Say Yes!

  V okviru projekta Erasmus+ z naslovom Old Guys Say Yes to Community (Vključevanje moških, starih 60 let ali več, v skupnost) smo na podlagi priporočil izdelali spletno gradivo namenjeno lokalnim skupnostim in predstavnikom civilne družbe, da bi laže vplivali na spremembe v svojih skupnostih.


  Slika: Del projektne skupine na strokovnem obisku v Avstraliji


  Spletno gradivo je namenjeno predvsem predstavnikom nevladnih organizacij (NVO) in civilne družbe, katerih primarni cilj dejavnosti nista (nujno) izobraževanje in učenje ljudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, da bi lahko pripomogli k večjemu vključevanju moških, starih 60 let ali več, v svojih skupnostih, zlasti s spodbujanjem druženja, priložnostnega učenja in vključevanja v različne družbene organizacije. 


  Vključujoče strategije za moške, stare 60 let ali več, predstavljene v tem orodju, so namenjene tudi drugim organizacijam, ki skrbijo za mreženje starejših odraslih, in javnim organom. Ne nazadnje pa je orodje namenjeno tudi širši javnosti, ki jo ozaveščamo  o družbeni izolaciji moških iz te starostne skupine in krepitvi zmožnosti državnih in lokalnih organizacij, da obravnavajo težave, povezane s (samo)marginalizacijo in slabšim zdravstvenim stanjem moških, starih 60 let ali več. 


  Prva aktivnost za danes in čez vikend: predstavite se v forumu!


 • Tema 2: Odsotna telesa in nevidna življenja

  Trajanje:

  25. do 31. marec 2019

  Tema poglavja:

  Številne raziskave so  potrdile nizko stopnjo vključenosti moških, starih 60 let ali več, v programe organiziranega učenja in druge prostočasne dejavnosti in to povezale s kakovostjo življenja moških, ki je slabša, kot bi lahko bila. V sodobni razpravi o staranju so moški v tretjem in četrtem življenjskem obdobju pogosto opisani prek »odsotnih teles« in »nevidnih življenj« (Fleming, 1999). Zato lahko pojme, kot so staranje, družbeni spol in hendikepiranost, interpretiramo in razumemo s proučevanjem telesnosti v starosti.

  Cilji:

  Udeleženci se bodo v modulu seznanili z:


  • značilnostmi duševnega zdravja moških v delovnem okolju
  • vplivom izgubljanja pomena družbenospolnih identitet na psihološko počutje moških 
  • razlogi zakaj so moški v tretjem in četrtem življenjskem obdobju tako občutljivi
  Navodilo:

  Preberite pripravljeno gradivo in sodelujte v diskusiji, ki se bo začela v četrtek (28. marca).

Tema 1: Pluralnost prehodov v upokojitev in staranjeTema 3: Redefiniranje moškosti in družbenospolni kapital