Tematyka

 • Sekcja ogólna

  Dobrodošli v spletni učilnici projekta Old Guys Say Yes!

  V okviru projekta Erasmus+ z naslovom Old Guys Say Yes to Community (Vključevanje moških, starih 60 let ali več, v skupnost) smo na podlagi priporočil izdelali spletno gradivo namenjeno lokalnim skupnostim in predstavnikom civilne družbe, da bi laže vplivali na spremembe v svojih skupnostih.


  Slika: Del projektne skupine na strokovnem obisku v Avstraliji


  Spletno gradivo je namenjeno predvsem predstavnikom nevladnih organizacij (NVO) in civilne družbe, katerih primarni cilj dejavnosti nista (nujno) izobraževanje in učenje ljudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, da bi lahko pripomogli k večjemu vključevanju moških, starih 60 let ali več, v svojih skupnostih, zlasti s spodbujanjem druženja, priložnostnega učenja in vključevanja v različne družbene organizacije. 


  Vključujoče strategije za moške, stare 60 let ali več, predstavljene v tem orodju, so namenjene tudi drugim organizacijam, ki skrbijo za mreženje starejših odraslih, in javnim organom. Ne nazadnje pa je orodje namenjeno tudi širši javnosti, ki jo ozaveščamo  o družbeni izolaciji moških iz te starostne skupine in krepitvi zmožnosti državnih in lokalnih organizacij, da obravnavajo težave, povezane s (samo)marginalizacijo in slabšim zdravstvenim stanjem moških, starih 60 let ali več.


  • Tema 1: Pluralnost prehodov v upokojitev in staranje

   Trajanje:

   1 teden

   Tema poglavja:

   V tem poglavju se bodo udeleženci seznanili z značilnostmi prehodov iz zaposlitve v upokojitev. Ti so se v zadnjih nekaj desetletjih v Evropski uniji zelo spremenili, saj se viša upokojitvena starost, delovna doba se daljša, nižajo pa se tudi pokojnine, ki ne zagotavljajo več dostojnega življenja.

   Cilji:

   Udeleženci se bodo v modulu seznanili z:

   • različnimi prehodi v novo življenjsko obdobje,
   • pomenom na skupnosti temelječe dejavnosti za starejše moške,
   • dejavniki, ki vplivajo na zdravje starejših moških.
   Navodilo:

   Preberite pripravljeno gradivo in razmislite o temah, ki jih obravnava.

   Książka: 1Strona: 1Folder: 1Plik: 1Test: 1
  • Tema 2: Odsotna telesa in nevidna življenja

   Trajanje:

   1 teden

   Tema poglavja:

   Številne raziskave so  potrdile nizko stopnjo vključenosti moških, starih 60 let ali več, v programe organiziranega učenja in druge prostočasne dejavnosti in to povezale s kakovostjo življenja moških, ki je slabša, kot bi lahko bila. V sodobni razpravi o staranju so moški v tretjem in četrtem življenjskem obdobju pogosto opisani prek »odsotnih teles« in »nevidnih življenj« (Fleming, 1999). Zato lahko pojme, kot so staranje, družbeni spol in hendikepiranost, interpretiramo in razumemo s proučevanjem telesnosti v starosti.

   Cilji:

   Udeleženci se bodo v modulu seznanili z:


   • značilnostmi duševnega zdravja moških v delovnem okolju
   • vplivom izgubljanja pomena družbenospolnih identitet na psihološko počutje moških 
   • razlogi zakaj so moški v tretjem in četrtem življenjskem obdobju tako občutljivi
   Książka: 1Strona: 1Folder: 1Plik: 1Test: 1
  • Tema 3: Redefiniranje moškosti in družbenospolni kapital

   Trajanje:

   1 teden

   Tema poglavja:

   Čedalje več raziskav kaže, da moškosti ni lahko opredeliti, saj se družbenospolne prakse spreminjajo tako zaradi vpliva zgodovinskih kot tudi družbenih, političnih in ekonomskih struktur. Poleg tega hegemonske moškosti pogosto temeljijo na stereotipih in strukturah, ki vplivajo na to, kako se moški obnašajo in kako razmišljajo ter kaj pripisujejo pomenu "biti moški". V tem poglavju su bomo spoznali nekatere stereotipe o moških in ugotovili, da postaja danes moškost bolj vključujoča, egalitarna, netradicionalna in dejavna.

   Cilji:

   Udeleženci se bodo v modulu seznanili z:


   • značilnostmi družbene konstruiranosti moškosti
   • s pojmom "družbenospolni kapital" 
   • stereotipi, ki vplivajo na mišljenje in obnašanje moških

   Książka: 1Strona: 1Folder: 1Plik: 1
  • Tema 4: Na skupnosti temelječi učenje, prostori in početja

   Trajanje:

   1 teden

   Tema poglavja:

   V tem poglavju bomo spoznali pomen skupnostnega izobraževanje in priložnostnega učenja. Čeprav se raziskovalci pogosto osredotočajo bolj na formalnemu namesto neformalno učenje, lahko učno okolje s priložnostnim učenjem ponudi precej pomembnih informacij, poleg tega so v tem primeru ljudje vključeni v skupnostno dejavnost.

   Cilji:

   Udeleženci se bodo v modulu seznanili s/z:

   • pomenom skupnostnega izobraževanja
   • vlogo neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja 
   • stereotipi, ki vplivajo na mišljenje in obnašanje moških
   • priložnostmi za vključevanje starejših moških v skupnostne programe
   • povezavo med kognitivnimi sposobnostmi in staranjem

   Książka: 1Strona: 1Folder: 1Plik: 1